Osvědčení o odborné způsobilosti

SONUM akustická laboratoř se sídlem Osadní 1458/1, 17000 Praha 7 je autorizovaná akustická laboratoř na základě Osvědčení o autorizaci číslo A0020122920 vydaného Státním zdravotním ústavem, pro odborné sety:

G01 – Měření slyšitelného hluku ve venkovním chráněném prostoru (ustálený hluk, proměnný hluk, vysoce impulsní hluk, vysokoenergetický impulsní hluk)

G02 – Měření slyšitelného hluku ve venkovním a ve vnitřním chráněném prostoru staveb (ustálený hluk, proměnný hluk)

G08 – Měření hluku v pracovním prostředí C

Společnost SONUM Czech s.r.o. je držitelem Osvědčení o technické a metrologické způsobilosti k výkonu úředního měření číslo 0319-OS-M062-19, vydaného Českým metrologickým ústavem k výkonu úředního měření:

1. – Akustického tlaku a hluku v pracovním a mimopracovním prostředí

2. – Vibrací a rázů a technické seismicity

Trvale dbáme na zvyšování odborné kvalifikace našich pracovníků a tak většina z nich je držitelem osobního Certifikátu o odborné způsobilosti k výkonu funkce úředního měřiče v oboru měření akustického tlaku – měření hluku a měření vibrací přenášených na budovy.

Pro měření používáme špičkovou měřící techniku japonského výrobce značky RION. Naše měřící technika splňuje přísná kritéria a je pravidelně ověřována ve shodě s vyhláškou Ministerstva průmyslu § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

AUTORIZOVANÁ LABORATOŘ

AKUSTICKÉ PŘÍSTROJE

OVĚŘOVÁNÍ A KALIBRACE PŘÍSTROJŮ