Měření hluku

Naše společnost provádí autorizovaná měření hluku – osvědčení o autorizaci číslo A0030100718 a A0210101421. Společnost je držitelem osvědčení o autorizaci dle zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je autorizována  pro sety:

G01 – měření hluku ve venkovním  chráněném prostoru

G02 – měření hluku ve venkovním a ve vnitřních chráněném prostoru staveb

G04 – Měření doby dozvuku

G05 – Měření hluku z leteckého provozu

G08 – měření hluku v pracovním prostředí

G10 – Měření vibrací přenášených na člověka B

Měření hluku z dopravy

Provádíme autorizované měření hluku z dopravy – silniční a železniční

Standardně se jedná 24 hodinová měření hluku, spolu se synchronizovaným dopravním průzkumem na přilehlých komunikacích a tratích.

Měření jsou obvykle požadována jako podklad pro:

  • zjištění hlukové situace v místě plánované stavby a s tím spojeného vydání stavebního povolení
  • kontrolní hluková měření před a po stavbě – při rekonstrukcích silničního svršku
  • potřeby kolaudačních řízení – při kolaudacích komunikací
  • potřeby kolaudačních řízení – při kolaudacích novostaveb bytových a rodinných domů
  • měření hluku z dopravy v chráněném venkovním či vnitřním prostoru budov 
  • zpracování hlukových studií pro projekty bytových domů –  jako kalibrační měření

Měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku

Provádíme autorizované měření ze stacionárních zdrojů hluku

Standardně se jedná o měření hluku pro kolaudační účely – stacionárními zdroji hluku se rozumí např. zařízení vzduchotechniky, klimatizace, tepelná čerpadla, garážová vrata, výtahy a kotelny.

Měření hluku je obvykle požadováno hygienickými stanicemi a stavebními úřady jako doklad pro stavební řízení / kolaudační řízení.

Měření hluku z provozu vzduchotechniky, tepelných čerpadel, klimatizací atp

Například – měření hluku z provozu tepelného čerpadla instalovaného u novostavby rodinného domu na základě požadavku hygienické stanice. Měření slouží jako podklad ke kolaudačním řízením či stavebním povolením.

Podrobnější informace o průběhu měření naleznete ZDE

Měření hluku z provozu restaurací, kaváren atp.

Například – měření hluku ze zařízení instalovaných v provozovně restaurace – vzduchotechnika a všechny ostatní významné zdroje hluku v provozovně,  včetně reprodukované či živé hudební produkce. Měření slouží jako podklad ke kolaudačním řízením či stavebním povolením.

Podrobnější informace o průběhu měření naleznete ZDE

Měření hluku na pracovišti

Měření hluku na pracovišti pro kontrolu dodržení hygienických limitů pro pracovní hluk. Po provedení měření je provedena kategorizace pracovníků dle vyhlášky č. 432/2003 Sb.

Podrobnější informace o průběhu měření naleznete ZDE

Hluk ze stavební činnosti

Měření hluku ze stavební činnosti, kdy je měření prováděno v průběhu stavebních činností při výstavbách komunálních staveb, bytové výstavbě či demoličních pracích..

Podrobnější informace o průběhu měření naleznete ZDE

Měření neprůzvučnosti stavebních konstrukcí

Provádíme měření vzduchová a kročejová neprůzvučnosti – jedná se o zjišťování zvukoizolačních schopností jednotlivých konstrukcí, což je charakterizováno právě hodnotou vzduchové neprůzvučnosti konstrukce. Měření je prováděno u svislých a vodorovných konstrukcí  staveb – příček, oken, dveří a stropů.

Měření jsou nejčastěji požadována pro kolaudační řízení u novostaveb bytových domů, po rekonstrukci bytových domů či pro kolaudaci komerčních prostor v suterénech a prvních podlažích bytových domů – jako jsou například kolaudace restaurací a kaváren.

Měření je prováděno za použití normalizovaného zdroj kročejového zvuku – při měření neprůzvučnosti vodorovných konstrukcí a za použití normalizovaného zdroje akustického tlaku ( generátoru šumu) – při měření neprůzvučnosti svislých a vodorovných konstrukcí.

Měření provádíme na základě Osvědčení o technické a metrologické způsobilosti k výkonu úředního měření číslo 0319-OS-M062-19.

Měření doby dozvuku

Provádíme měření doby dozvuku ve školních třídách, školních tělocvičnách a jídelnách, sálech a dalších veřejných prostorech.

Při měření je zjišťována zvuková pohltivost prostoru – měřením doby dozvuku se zjišťuje akustická kvalita prostoru po stránce šíření a pohltivosti zvuku. Optimální doba dozvuku je důležitá z hlediska srozumitelnosti a akustické pohody. Při měření je zjišťována zvuková pohltivost prostoru.

Měření provádíme na základě Osvědčení o technické a metrologické způsobilosti k výkonu úředního měření číslo 0319-OS-M062-19.