Měření vibrací

Nabízíme měření vibrací z :

  • dopravního provozu
  • železniční dopravy
  • měření vibrací budov pro posouzení technické seizmicity
  • měření vibrací pro potřeby posouzení strukturálního hluku

Nabízíme současné měření hluku a vibrací.

Měření a hodnocení vibrací technické seizmicity je provedeno v souladu s ČSN ISO 2631–2 Vibrace a rázy – Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím  Vibrace v budovách (1 Hz až 80 Hz) a ČSN ISO 4866 – Vibrace a rázy – Vibrace pevně zabudovaných konstrukcí.

Zjištěné hodnoty vibrací technické seizmicity jsou podkladem pro posouzení vibrací dle ČSN 73 0040 /5.4.1 Dynamická odezva způsobená technickou seizmicitou.