AUTORIZOVANÁ AKUSTICKÁ LABORATOŘ

MĚŘENÍ HLUKU

MĚŘENÍ VIBRACÍ

PASPORTIZACE

info@merenihluku.cz

info@sonum.cz

608 333 666 

NAŠE SLUŽBY

MĚŘENÍ HLUKU

Autorizované měření hluku podle zákona č. 258/2000 Sb. v komunálním a pracovním prostředí. Provádíme pro stavební řízení, hlukové studie a kolaudace staveb.

VÍCE ZDE

MĚŘENÍ VIBRACÍ

Jedná se o měření vibrací, které se přenášejí na nosné konstrukce budov ze stavební činosti, demoliční činosti či z technologie těžkého průmyslu.

VÍCE ZDE

PASPORTIZACE STAVEB

Nabízíme zhotovení obrazového záznamu současného stavu. Prasportizace provádíme formou podrobné fotodokumentace, nebo videozáznamem.

VÍCE ZDE

HLUKOVÉ STUDIE

Zpracování hlukových studií pro všechny stupně projektové dokumentace a pro vyhodnocení vlivů nových záměrů na životní prostředí (tzv. EIA).

VÍCE ZDE

Další služby Vám zajistí naše partnerská společnost K FAKTOR s.r.o.

 • měření a hodnocení intenzity umělého osvětlení
 • vibrace v pracovním prostředí
 • prašnost v pracovním prostředí
 • mikroklimatické podmínky v pracovním prostředí
 • měření chemických látek v pracovním prostředí
 • měření fyziologie práce
 • zpracování hlukový studií
 • zpracování výpočtů intenzit denního a umělého osvětlení na pracovištích
 • zpracování kategorizace prací
 • zpracování pravidel pro práci s chemickými látkami
 • zpracování provozního a desinfekčního řádu medicínských pracovišť
 • kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie dle zákona č. 402/2000 Sbírky ve znění pozdějších předpisů a příslušného prováděcího předpisu
 • zpracování projektových dokumentací potřebných pro stavební řízení
 • zpracování průkazů energetické náročnosti budov
 • poradenská činnost pro výše uvedené služby

Tel.: 777 784 924 email: info@kfaktor.cz

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

CERTIFIKÁTY

Akustická laboratoř SONUM Czech je autorizovaná u Státního Zdravotního ústavu pod autorizačním číslem A0030100718. Pracovníci akustické laboratoře jsou proškoleni u Českého metrologického institutu a jsou držiteli certifikátu úřední měřič v oblasti měření hluku a vibrací.

VÍCE ZDE

Naši obchodní partneři