Zpracování hlukových studií

Pro naše zákazníky z řad developerských a stavebních společností často spolu s měřením hluku zpracováváme také hlukové studie pro DUR a DSP.
Dále pak zpracováváme hlukové studie na hluku ze stavební činnosti. Tyto studie slouží stavebníkům jako doklad o hluku v průběhu provádění stavebních prací.
S použitím nejnovější verze výpočtového programu Hluk + nabízíme našim zákazníkům výpočty šíření hluku z pozemní dopravy a stacionárních zdrojů hluku ve venkovním prostoru.
Program Hluk + patří k nejlepším současným predikčním nástrojům a poskytuje spolehlivé výsledky i názorné grafické výstupy. Prováděním výpočtových modelů hlukových situací úspěšně doplňujeme naše hluková měření, ať pro jejich ověření nebo jako konečné výstupy do hlukových studí.
Metoda výpočtu hluku v programu Hluk + je metodou uznávanou hygienickými stanicemi i stavebními úřady napříč Českou republikou.
Ucelené výsledky měření hluku, spolu s hlukovou studií jsou velmi často důležitým podkladem pro rozhodování při územním, stavebním či kolaudačním řízení.