Měření stavení vzduchové neprůzvučnosti obvykle potřebujete pro potřeby stavebního řízení a kolaudaci.

Vzduchová neprůzvučnost je schopnost zdí, příčky či stropu pohlcovat zvuk. Čím větší je hodnota neprůzvučnosti, tím méně budete uvnitř budov slyšet venkovní hluk, či hluky od sousedů vede Vás nebo nad vámi.

Před měřením je třeba zajistit:

 • stanovisko hygienické stanice, či požadavek stavebního úřadu, kde je popsáno co a kde se má měřit
 • zajistit vstup do objektu s měřenou konstrukcí – je nutné mít přístup jak do prostor kde bude probíhat měření, tak také do prostor tzv vysílacích – tam kde bude umístěn generátor šumu
 • ve všech měřených i vysílacích místnostech musí být dokončeny stavební práce na měřených příčkách a stropech, vyjma výmalby
 • ve všech měřených i vysílacích místnostech musí být osazena a stavebně zapravena okna a dveře
 • ve vysílacích místnostech potřebujeme mít k dispozici proud 220V pro napájení generátoru šumu
 • v místě měření nesmí probíhat stavební práce a ani jiné hlučné činnosti, které by rušily (ovlivňovaly) měření hluku
 • časová náročnost na měření je cca 20 minut na jeden měřící bod
 • měření je možné provádět v jakékoliv době, pouze je vhodné přihlédnout k tomu, že při měření produkujeme hluk až 110dB

Měření se často provádí v těchto případech:

 • kolaudace provozovny v 1.NP bytového domu vůči bytu ve 2.NP – provádí se měření zvukové neprůzvučnosti stropu mezi 1.NP a 2.NP
 • kolaudace bytového domu po rekonstrukci – provádí se měření mezibytových příček a stropů
 • kolaudace novostavby bytového domu – provádí se měření mezibytových příček a stropů
 • měření pro reklamační řízení majitelů nových bytů, kteří se slyší více, než by bylo pro ně komfortní