Měření stavení kročejové neprůzvučnosti typicky potřebujete pro potřeby stavebního řízení.

Kročejová neprůzvučnost je schopnost stropu pohlcovat zvuk. Čím větší je hodnota kročejové neprůzvučnosti , tím méně budete uvnitř budov slyšet kroky sousedů nad vámi.

Před měřením je třeba zajistit:

 • stanovisko hygienické stanice, či požadavek stavebního úřadu, kde je popsáno co a kde se má měřit
 • zajistit vstup do objektu s měřenou konstrukcí – je nutné mít přístup jak do prostor kde bude probíhat měření, tak také do prostor tzv vysílacích – tam kde bude umístěn generátor kročejového hluku
 • ve všech měřených i vysílacích místnostech musí být dokončeny stavební práce na měřených  stropech / podlahách
 • ve všech měřených i vysílacích místnostech musí být osazena a stavebně zapravena okna a dveře
 • ve vysílacích místnostech potřebujeme mít k dispozici proud 220V pro napájení generátoru kročejového hluku
 • v místě měření nesmí probíhat stavební práce a ani jiné hlučné činnosti, které by rušily (ovlivňovaly) měření hluku
 • časová náročnost na měření je cca 20 minut na jeden měřící bod
 • měření je možné provádět v jakékoliv době, pouze je vhodné přihlédnout k tomu, že při měření produkujeme hluk až 95dB

Měření se často provádí v těchto případech:

 • kolaudace provozovny restaurace v 1.NP bytového domu vůči bytu ve 2.NP – provádí se měření hluku z restaurace, kde se simulují provozní podmínky – tedy i kročejový hluk
 • kolaudace bytového domu po rekonstrukci – provádí se měření kročejového hluku mezi dvěma obytnými místnostmi situovanými nad sebou
 • kolaudace novostavby bytového domu – provádí se měření kročejového hluku mezi dvěma obytnými místnostmi situovanými nad sebou
 • měření pro reklamační řízení majitelů nových bytů, kteří slyší kroky svých soused více, než by bylo pro ně komfortní