Hluk z dopravy typicky potřebujete naměřit pro potřeby stavebního řízení.

Dopravní hluk lze měřit venku i uvnitř budov. V obou případech lze měření provézt pouze za dobrých meteorologických podmínek. Nesmí být mokré vozovky, pršet, ležet sníh a nesmí být mlha.

Délka měření je odvislá od očekávané přesnosti měření. Nejřesnějším měřením je 24hodinové konstatní měření hluku z dopravy. Měření je možné zkrátit na několik kratších celků, ale klesá pak jeho přesnost.

Při každém měření hluku z dopravy je třeba v průběhu měření zaznamenávat intenzity dopravy na komunikaci či dráze.

Před měřením na místě  je třeba zajistit:

  • stanovisko hygienické stanice – je-li k dispozici
  • adresu s místem měření a kontakt na osobu, která bude účastna měření jako zástupce objednatele

Pro samotné měření je potřeba:

  • zajistit vstup do objektu, kde má měření probíhat – v případě měření vnitřního hluku z dopravy
  • zajistit vstup k fasádě objektu, kde má měření probíhat  (před okno obytné místnosti) – v případě měření venkovního hluku z dopravy
  • v místě měření nesmí brobíhat jiné činnosti, které místo měření hlukově zatěžují (hlučné práce v domě, venkovní prořízka zeleně  atp.)

Protokol z měření bude vystaven do pěti pracovních dnů.  V případě naléhavé zakázky, jeli potřeba protokol dříve, účtujeme rychlostní příplatek.