Měření hluku z provozu tepelných čerpadel jsou v současné době často poptávána – jedná se obvykle o měření hluku pro potřeby kolaudačních řízení novostaveb.

Měření hluku z provozu tepelného čerpadla vyžadují hygienická stanice pro zjištění, zda nejsou překročeny hygienické limity pro hluk v chráněném venkovním prostoru stavby – kterým je v těchto případech stavba sousedící s pozemkem, na kterém je umístěna stavba s tepelným čerpadlem.

Měření hluku z provozu tepelného čerpadla je vhodné provádět při nízkém okolním hluku, tedy ideálně brzy ráno, nebo pozdě večer – tedy v době kdy je nízká hladina okolního hluku z dopravy a jiných zdrojů. 

DŮLEŽITÉ!  – tepelné čerpadlo musí být zprovozněno a tedy v chodu a je nutné během měření hluku jej zapnout na maximální výkon. U měření tedy musí být přítomna osoba, která umí tepelné čerpadlo ovládat.

P.S. ano skutečně už jsme párkrát přijeli na měření tepelného čerpadla, které nebylo funkční

Před měřením je třeba zajistit:

  • stanovisko hygienické stanice, či požadavek stavebního úřadu, kde je popsáno kde se má měřit
  • je-li to možné zajistit vstup na pozemek s nejbližším rodinným či bytovým domem, ke kterému je tepelné čerpadlo orientováno
  • zajistit aby byl v době měření přítomen člověk obeznámený s ovládáním tepelného čerpadla – nestačí, že je tepelné čerpadlo v chodu. je nutné zajistit aby bylo v chodu na maximální provozní výkon s také musí být možnost a schopnost jej vypnout, na čas kdy bude provedeno měření hluku okolí (zbytkového hluku)
  • zajistit vstup do objektu s měřenou konstrukcí – je nutné mít přístup jak do prostor kde bude probíhat měření, tak také do prostor
  • v místě měření nesmí probíhat stavební práce a ani jiné hlučné činnosti, které by rušily (ovlivňovaly) měření hluku
  • časová náročnost na měření je cca 50 minut na jedno tepelné čerpadlo
  • měření není možné provádět za nevyhovujících klimatických podmínek – jako je silný déšť a silné poryvy větru