Stacionární zdroje hluku (tepelná čerpadla, VZT, klima atp.)

Tepelná čerpadla, vzduchotechnika, jednotky klimatizací atp.