Hluk z provozu tepelného výtahu typicky potřebujete naměřit pro potřeby stavebního řízení.

Před měřením na místě  je třeba zajistit:

  • stanovisko hygienické stanice – je-li k dispozici
  • adresu s místem instalovaného výtahu a kontakt na osobu, která bude účastna měření jako zástupce objednatele

Pro samotné měření je potřeba:

  • zajistit vstup do objektu s instalovaným výtahem
  • zajistit vstup do bytu, který přiléhá k výtahové šachtě
  • zajistit aby byl výtah v době měření funkční
  • v místě měření nesmí brobíhat jiné činnosti, které místo měření hlukově zatěžují (hlučné práce v domě  atp.)

Protokol z měření bude vystaven do pěti pracovních dnů.  V případě naléhavé zakázky, jeli potřeba protokol dříve, účtujeme rychlostní příplatek. V případě, že hluk z provozu tepelného čerpadla nevyhoví hygienickým limitům, nebude vystaven protokol a bude účtována fixní sazba.