Hluk z provozu vzduchotechniky (VZT) typicky potřebujete naměřit pro potřeby stavebního řízení.

Před měřením na místě  je třeba zajistit:

  • stanovisko hygienické stanice – je-li k dispozici
  • adresu s místem instalace vzduchotechniky a kontakt na osobu, která bude účastna měření jako zástupce objednatele
  • fakturační údaje objednatele

Pro samotné měření je potřeba:

  • zajistit vstup do prostor s instalovanou vzduchotechnikou
  • zjistit, kde se v objektu nachází sání čerstvého vzduchu a odvod vzduchu
  • zajistit aby byla vzduchotechnika v době měření v chodu
  • v místě měření nesmí brobíhat jiné činnosti, které místo měření hlukově zatěžují (hlučné práce v domě atp.)

Protokol z měření bude vystaven do pěti pracovních dnů.  V případě naléhavé zakázky, jeli potřeba protokol dříve, účtujeme rychlostní příplatek. V případě, že hluk z provozu tepelného čerpadla nevyhoví hygienickým limitům, nebude vystaven protokol a bude účtována fixní sazba.